Centrum pro dětství bez násilí: práce s celou rodinou zasaženou násilím

Snížení počtu či úplné vymizení násilných incidentů v rodinách s dětmi, snížení traumatizace dětí v rodinách zasažených násilím, zvýšení rodičovských kompetencí s ohledem na bezpečí dětí a zastavení transgeneračního přenosu násilí.

Nový projekt Centra pro dětství bez násilí navazuje na rozvíjenou podporu SPONDEA pro rodiny, ve kterých probíhá vzájemné situační násilí s dopadem na děti. 

 

  • Změny budeme dosahovat skrze včasné zachycení a pomoc dětem ohrožených násilím v rodině, a to prostřednictvím systému práce s celou rodinou zasaženou násilím a možností právního zastupování v případech ohrožení násilím (intimním terorismem) u ohrožených osob (rodič s dětmi).

 

  • Součástí našeho úsilí je také ukotvení práce s celou rodinou zasaženou násilím v Jihomoravském kraji – jde zejména o rozšíření povědomí o způsobu práce s rodinou zasaženou násilím mezi relevantní instituce (OSPOD, PČR, školská poradenská pracoviště ad.).

 

  • Dalším aspektem projektu je také stabilizace systému práce – jde zejména o kvalifikovaný tým, vhodné zázemí a kapacity tak, aby byly dodrženy minimální standardy Center pro dětství bez násilí a podpora nezletilým zasažených násilím rodičů dodržela východisko, hlavní princip i hodnotu nejlepšího zájmu dítěte.

 

  • Ukotvení a stabilizace podpory je předpokladem pro to, aby se podpora nezletilým zasažených násilím rodičů dostávala včas, kvalitně a v systému, který bude zohledňovat přítomnost násilí ve svých dalších postupech (škola, OSPOD, pomáhající NNO ad.), aby se pracovalo na zastavení násilí v rodině, na prevenci eskalace násilí v rodinách, na snížení míry traumatizace dětí zasažených násilím a na zastavení transgeneračního přenosu násilí.

 

Projekt Centrum pro dětství bez násilí: práce s celou rodinou zasaženou násilím CZ.03.02.01/00/22_043/0001492 je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus. Doba realizace projektu je od 1. listopadu 2023 do 31. října 2026. 

 

 

 

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.