Provázení rodičů rozvodem tak, aby měl co nejmenší dopady na děti

Dostupnost včasné a relevantní péče pro rozvádějící/rozcházející se rodiče tak, aby byli schopní vnímat potřeby dětí a upravit své chování s ohledem na zabezpečení těchto potřeb.

Cílem projektu SPONDEA je vytvořit novou službu a použít nové metody práce tak, abychom rozšířili naši pomoc ke klientele v raných fázích rozvodu, ne až ve chvíli extrémně vyhroceného konfliktu.

  • Inovativnost spočívá v kombinaci odbornosti, dostupnosti, psycho-sociální a právní tematice a zejména včasnosti nabídnuté pomoci. 
  • Chceme rozvádějícím/rozcházejícím se rodičům pomoct v jedné z nejtěžších životních situací dříve, než konflikt eskaluje tak, že dlouhodobě a často nenávratně poškodí vztahy v rodině a především děti, které rozvodem trpí vždy.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus. Doba realizace projektu je od 1. září 2023 do 30. dubna 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.