Chci ovládnout vztek

Pracujeme s lidmi, kteří se dopouští násilí v blízkých vztazích, abychom přerušili koloběh nezvladatelné agrese.


Projekt „Chci ovládnout vztek“ podpořený Ministerstvem vnitra České republiky probíhá od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.


Cíl projektu:

  • Cílem projektu je prevence domácího násilí spočívající v realizaci terapeutického a resocializačního programu pro násilné osoby a pro osoby nezvládající agresi ve vztazích, a to v regionu Havířov a Karviná. Bude se tedy jednat o nově vzniklé poradenské a terapeutické pracoviště, jehož místo poskytování bude v rámci spolupráce s Probační a mediační službou a bude probíhat v jejich prostorách.
  • Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dvou klíčových aktivit:
  • Realizace terapeutických a resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající agresi ve vztazích, a to v nově vzniklém poradenském pracovišti v rámci Probační a mediační služby
  • Propagace a osvěta směrem k odborné i široké veřejnosti zaměřená na medializaci programů a aktivit souvisejících s terapeutickými a resocializačními programy pro osoby nezvládající agresi ve vztazích.
Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.