Pomoc rodinám na Jižní Moravě

V letech 2018 - 2021 pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji nastartovat podnětné rodinné prostředí s důrazem na zdravý vývoj dětí.

Projekt zaměřený na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

SPONDEA uspěla ve výběrovém řízení pro zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje ve městě Brně pro období 2018–2021.

Stali jsme se tak dodavatelem službeb pro projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741), který je spolufinancován z Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Více o projektu najdete tady: https://socialnisluzby-ipjmk.cz/ip-ii/.


Sociální služby pod tímto projektem realizujeme od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Za tyto čtyři roky poskytneme rodinám s dětmi nejméně 18 000 intervencí.


Cílem námi poskytovaných služeb je snížit možná rizika ohrožení psychického a sociálního vývoje dětí, podpořit zvládnutí krizových stavů a zároveň posílit prevenci vzniku možných patologií v rodinách.

V praxi pak tento cíl naplňujeme těmito aktivitami:

  • Poskytujeme sociálně právní a výchovné poradenství v oblasti výchovy, rozvodu a porozvodového uspořádání v rodinách.
  • Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, a to různými způsoby –  např. aktivizací členů rodiny s důrazem na podporu autonomního zvládání obtížných životních situací, individuálními i společnými konzultacemi, nácvikem rodičovských dovedností a efektivní komunikace, nácvikem chování v konkrétních situacích nebo skupinovou prací s dětmi a rodiči
  • Poskytujeme psychologickou podporu pro děti
  • Zahajujeme a rozvíjíme spolupráci s dalšími odborníky, kteří jsou zapojeni do práce s rodinou (např. OSPOD, školy, soudci, policie)
  • Účastníme se tzv. případových konferencí
Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.