Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti

Podporujeme oběti násilí na cestě k důstojnému a plnohodnotnému životu.


Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881 „Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti“

Projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií,  probíhal v období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019.


Projekt řeší nepříznivé sociální situace vznikající v důsledku ohrožení domácím násilím. Aktivity cílí na problematické oblasti běžného života, které souvisejí s dopady násilí na pracovní výkon, na udržení se na trhu práce. Podporují procesy v osobním životě, které zmírňují riziko opakování násilných incidentů při setrvání ve vztahu. Cílí na snížení diskriminace ohrožených osob, k přístupu ke kvalitním advokátním službám, které jsou jim nedostupné z důvodu nízkých příjmů či nedostatku kontaktů.

Aktivity projektu:

  • motivační program pro osoby ohrožené domácím násilím na podporu zvládání běžného života při soužití s násilnou osobou
  • aktivizační a motivační programy pro osoby ohrožené domácím násilím ve vazbě na trh práce
  • poskytování advokátních služeb osobám ohroženým domácím násilím v rámci rozšíření a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených domácím násilím
Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.