Práce s původci a původkyněmi násilí

S podporou Ministerstva vnitra SPONDEA již několik let realizuje program Chci ovládnout vztek pro původce a původkyně násilí v blízkých vztazích.

I v roce 2022 jsme díky programu Ministerstva vnitra pro prevenci sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích mohli podpořit naše klienty a klientky. Formou individuální terapie jsme pracovali na porozumění tomu, co hněv a agresi spouští, na chápání situace z pohledu druhého člověka (partnera, partnerky, dítěte), na zvládání verbálního i fyzického agresivního chování, na přijetí nástrojů, kterými lze řešit konflikty jinak než hněvem a agresí, na relaxačních technikách a předcházení nadměrné psychické zátěži.

Program Chci ovládnout vztek pokračuje i v roce 2023.

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.