Vztek neřídí mé jednání / Anger does not control my actions

S podporou Norských fondů SPONDEA rozvíjí metodiku a terapeutickou práci v Programu Chci ovládnout vztek směrem k větší citlivosti ke specifickým zkušenostem LGBTQ+ lidí nezvládající vztek v osobních vztazích, v partnerství či vůči dětem.

Hněv je emoce, kterou někdy zažívá každý*á z nás. SPONDEA dlouhodobě pomáhá lidem zvládat vztek, který přerůstá v násilí, nebo lidem, kteří se obávají, že by se násilí mohli dopustit. Program Chci ovládnout vztek je tu pro všechny a bez předsudků.

With the support of Norwegian funds, SPONDEA develops the methodology and therapeutic work in the Control My Anger Programme towards greater sensitivity to the specific experiences of LGBTQ+ people who do not manage anger in personal relationships, partnerships or towards children. Anger is an emotion that all of us experience at some point. SPONDEA has long been helping people to manage anger that escalates into violence, or people who fear that they might commit violence. The Control My Anger Program is there for everyone and without prejudice.

 

 

Working together for an inclusive Europe

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.