Společně z bludného kruhu traumatu

S dětmi a jejich rodinami hledáme cestu ven z prožitých traumat.

Projekt "Společně z bludného kruhu traumatu II" získal podporu z charitativní sbírky „Pomozte dětem“ organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.


Projekt je realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Zabývá se problematikou dětí, respektive celých rodin, zasažených traumatickou událostí.


Projekt řeší problematiku dětí, které prošly traumatickou zkušeností a s níž se nedokážou samy vyrovnat. Cílem je stabilizovat psychický stav dítěte, zmírnit možné negativní důsledky traumatu a napomoci tomu, aby prosperita a vztahy dítěte nebyly trvale postiženy. V tomto smyslu navazujeme na předchozí projekt Společně z bludného traumatu I a větším zaměřením zejména na terapeutickou práci reagujeme na potřeby veřejnosti.

Nezpracované trauma ohrožuje psychiku, integritu a vývoj dítěte. Zdroji traumatu jsou např. smrt, vážný úraz či onemocnění v rodině i blízkém okolí, sexuální zneužívání, šikana, dopravní nehody, vážný konflikt mezi rodiči aj.

V rámci projektu jsou realizovány 3 aktivity:

Krizová pomoc dítěti

Terapie dítěte

Práce s celou rodinou zaměřená na podporu vztahu mezi rodičem a dítětem

Příběhy traumatizovaných dětí, které u nás hledají pomoc, jsou velmi rozmanité. Co každé dítě, to jeden unikátní příběh. Všechny příběhy ale jedno spojuje – veliká vnitřní bolest dětí, která, pokud se nezpracuje, ohrožuje psychiku, integritu i vývoj dítěte. A právě překonání traumatu je stěžejním cílem projektu.

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.