Stávám se hrdinou v krizových situacích

Víme, že těmi největšími hrdiny každého dne jsou právě děti. Proto jsme se rozhodli je podpořit projektem v rámci programu Včasná pomoc dětem.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations v rámci programu Včasná pomoc dětem.

Projekt zvyšuje kompetence dětí ve zvládání krizových životních situací či v jejich předcházení zavedením jedinečného multimediálního produktu. Zaměřuje se na děti ohrožené sociální izolací, kterým pomáhá prostřednictvím krizových intervencí nebo dlouhodobé psychologické podpory. Zároveň posiluje spolupráci se školami za pomocí preventivních programů, jejichž prostřednictvím se děti dozví, na koho se v obtížných situacích obrátit.


Projekt současně rozšiřuje spolupráci se školami na území Jihomoravského kraje.
Projekt byl zahájen 1. července 2019, je koncipován na dva roky, do 30. 6. 2021.


Proč tento projekt

V naší praxi se setkáváme s dětmi ohroženými sociální izolací, jež může vést k tragickým následkům. Z programů na školách vyplývá, že dětem chybí informace, kam se obrátit v případě krize. Vnímáme, že je zapotřebí posílit vlastní kompetence dětí – tak, aby i v případě nepřítomnosti dospělého člověka věděly, jak se v krizové situaci zachovat. Na základě našich zkušeností víme, že je třeba informovat děti atraktivní formou, která je bude bavit.

Jak pomáháme

V projektu poskytujeme okamžitou pomoc dětem v obtížných situacích. Poskytujeme krizovou intervenci a následně nabízíme terapeutickou pomoc. Dále zavádíme jedinečný multimediální produkt, který dětem atraktivně představí, jak si v těžkých situacích poradit a na koho se obrátit. V rámci projektu realizujeme programy primární prevence na školách, díky kterým se děti dozví, kde hledat pomoc.

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.