Jsme brněnská organizace SPONDEA. Pomáháme dětem, dospívajícím i jejich rodinám při zvládání obtížných životních situací. Obrací se na nás lidé, kteří zažili vážná traumata jako domácí násilí, zneužívání, pronásledování, týrání, šikanu aj. Pracujeme také s rodinami, které prochází konfliktním rozchodem, kdy usilujeme o zmírnění jeho dopadu na děti. Jako jedni z mála v České republice se také specializujeme na práci s těmi, kteří nezvládají svůj vztek ve vztazích. Vedle sociálních služeb se věnujeme i osvětovým a preventivním aktivitám.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial