Projekt „Dítě v centru zájmu“

logokure-male ditevcentru (1)

Projekt „Dítě v centru zájmu“ je financován z projektu Pomozte dětem, organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, a současně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a Nadačním fondem avast.

Ústřední myšlenkou projektu je ochrana zájmu a práva dítěte, kdy je dítě vnímáno jako subjekt (v centru zájmu) zejména při rozvodových sporech jeho rodičů, kdy je ohroženo především psychickým týráním. Přínosem projektu je eliminace skutečnosti, že je dítě nástrojem k vyřizování sporů mezi rodiči, a taktéž zabránění negativního ovlivňování dětí v neprospěch jednoho z rodičů.

Více informací o projektu najdete na novém samostatném webu www.ditevcentruzajmu.cz.

Cílová skupina

Projekt Dítě v centru je určen pro rodiče, kteří jsou chyceni v síti rozvodového konfliktu, a jejich děti. Konflikt se může týkat například péče o děti, bydlení, spravování financí i jiných důležitých záležitostí. Tyto konflikty můžou být krátkodobé i dlouhodobé, někdy trvají i léta a ovlivňují nejen životy rodičů, ale i duševní pohodu všech, kterých se to týká – dětí, příbuzných i přátel.

Cíl projektu

Cílem projektu Dítě v centru je zmírnit konflikty rodičů. Projekt se snaží rodičům nabídnout nové způsoby, jak lépe zvládat existující konflikty tak, aby se děti cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v prostředí bez hádek.

Příběh očima dítěte: Máma s tátou se hádali. Nejdříve to bylo v noci, když si mysleli, že se sestrou spíme. My jsme ale nespali. Lehli jsme si k sobě a brečeli do polštáře. Trvalo to dlouho, nemohli jsme v noci spát. Pak nám řekli, že se rozvedou. Že už spolu nemůžou být. Ale prý se nás to netýká. Ale nás se to týká! Už to nebude jako dřív. Teď se nás jeden i druhý ptají, jestli chceme být s tátou nebo s mámou. Ale my chceme být s oběma. Táta se odstěhoval. Máma říká, že má nějakou ženskou, že nás nemá rád a nechce s námi být. Když jsme s tátou, říká, že máma a babička ho nenechaly žít. Máma s tátou nás vzali do cukrárny. Oba. Říkali, že se nechtějí hádat, nechtějí, aby nás to trápilo. Prý na tom budou pracovat. S psychology. Ale my si s nimi prý nemusíme jen povídat. Budeme si prý hrát, dělat divadlo, natáčet film. Ani mně, ani ségře se nechtělo. První setkání bylo divné. Jmenovalo se to tam Spondea. Byli tam 4 dospělí a 10 dětí. Jejich rodiče se prý taky hádají. Prý se i perou. Hráli jsme hry na seznámení, ale všechny děcka jsem si stejně nepamatoval. Pak jsme představovali pantomimu – ukazovali jsme třeba nějaké zaměstnání beze slov. Já byl lupič, sestra byla policajt. Poznali to. Bylo to docela dobrý, těšili jsme se na další setkání. Pojmenovali jsme se Mimoni. Jako ti od Grůa. Další neděle byla v pohodě, už jsme se trochu znali, byli jsme i na zahradě. Začali jsme pracovat na scénáři. To je příběh, jak se bude odehrávat na divadle. Trénovali jsme to a na předposledním setkání to přehráli rodičům. Plakali a ptali se, jestli jsme to dělali fakt sami. Na posledním, osmém, setkání máma s tátou měli zase takový příběh pro nás. Měli tam naše fotky a lepili je na velký papír. Mluvili o tom, jak se měli rádi, jak byli rádi, když jsme se jim narodili. Pak mluvili o tom, že už si nerozumí a jdou od sebe. Sestra brečela, ale já ne. Říkali, že se už nebudou tolik hádat. Pravda je, že se hádají méně. Ale taky se teď skoro vůbec nebaví. Ale říkají nám, že si píšou přes e-mail. Každopádně když mámě a babičce popisujeme, že jsme byli s tátou v Aquaparku nebo na horách, už se nevztekají. Ani táta teď nemluví škaredě o mámě. Je nám pořád líto, že se rozvádějí. Lepší by bylo, kdyby byli spolu. Ale už to asi nepůjde. Někdy se nám stýská po děckách (Mimoních). I po těch dospělých, byla s nimi legrace. Jsem rád, že jsme tam chodili, byli to úplně jiní psychologové, hlavně jsme si hráli a nemuseli pořád mluvit.

Chlapec, 13 let

Projekt

Pro přijetí rodiny do projektu Dítě v centru je důležité absolvovat celý proces na sebe navazujících kroků. Nejdříve je zapotřebí, aby se oba rodiče do projektu přihlásili (kontakt je uveden níže). Poté jsou pozváni na dvě konzultace, které absolvují dohromady. Po finálním rozhodnutí o zapojení se do projektu se pak dále se rodiče účastní jednoho síťovacího setkání, po nich následuje 8 setkání v rámci programu. Každé z osmi setkání trvá 2,5 hodiny. Ve stejnou dobu se projektu účastní i děti, které navštěvují dětskou skupinu. Rodičovská skupina pracuje na tématech, které jsou relevantní pro rodiče v těžké rozvodové situaci.

Síťovací setkání je určeno nejen pro rodiče, ale i pro další osoby z jejich sociálního okolí. Může jít o nové partnery, rodiče, přátele, právní zástupce aj. Všechny, jejichž názor je důležitý pro danou konfliktní situaci.

Setkávání

Program je určen pro 6 párů a jejich děti. Skupiny se setkávají v budově našeho centra – Spondea, o.p.s. na adrese Sýpka 25, Brno – Černá pole. Setkání začínají vždy v 16.30 hodin a končí v 19.00 hodin, probíhají vždy jednou za 2 týdny v pondělí či úterý.

Přihlašování

Pro přihlášení do následujícího běhu je zapotřebí, abyste poslali nezávazný mail na dvc@spondea.cz, kde vyslovíte svůj zájem o program. Další možností je vyplnit nezávaznou přihlášku přímo na webu Dítě v centru zájmu.

Abychom vás mohli pozvat na rozhovor nutný pro přijetí do programu a rovněž byl otevřen prostor pro případné dotazy, je potřeba, aby mail poslali oba rodiče.

Důležitou podmínkou pro účast v projektu je také ochota:

 • Přijít na přijímací rozhovor jako rodiče (dohromady)
 • Dočasně zastavit probíhající soudní procesy
 • Zúčastnit se dotazníkového průzkumu

První kolo přijetí do programu

Čekací doba na první přijímací rozhovor záleží na tom, kdy program probíhá. Setkání většinou probíhají od konce února do června a poté od poloviny září do ledna. Cíle pro první přijímací kolo jsou:

 • Seznámit se
 • Poskytnout informace o požadavcích pro účast na setkáních
 • Poskytnout informace o používaných metodách ve skupině
 • Vysvětlit, proč je důležité pozastavit všechny soudní spory
 • Zodpovědět jakékoliv otázky
 • Rozhodnout, zda účast obou rodičů může přispět k vyřešení problému
 • Dokončit administrativní požadavky pro účast na setkáních
 • Prodiskutovat, kdy a jak bude program zaplacen (převodem nebo hotově, případné rozložením na dvě části)

Rodiče se poté můžou rozhodnout, zda a kdy se účastní i druhého přijímacího kola. Můžou si také ponechat týden na rozmyšlenou, zda do programu budou chtít nastoupit.

Pokud se rodiče rozhodnou účastnit programu, je zapotřebí absolvovat ještě druhé přijímací kolo.

Druhé přijímací kolo

Druhé přijímací kolo je potřebné pro zodpovězení zbývajících otázek. Terapeuti se budou moci zeptat rodičů na další otázky, které ještě nebyly položeny. Toto druhé kolo je určeno i pro děti, a to ve stejném čase, kdy se ho účastní jejich rodiče.

Síťovací setkání

Rozvod je velice náročný proces, ve kterém je zapojeno mnoho lidí – děti, prarodiče, širší rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci i další lidé, kteří jsou nějakým způsobem s rodinou spojeni. Když je rozvod hodně náročný, zapojují se i profesionálové – právníci, mediátoři a poradci, pracovníci OSPODu a další. Svoji roli navíc můžou hrát i noví partneři, jejich děti a příbuzní. Když se spor zintenzivní a protahuje se, lidé, kteří jsou v něm zapojení, se pravděpodobně přidají na jednu stranu konfliktu. Boj tak bude pokračovat nejen mezi rodiči, ale také mezi dvěma velkými rozhádanými skupinami. Děti však zůstanou uprostřed sporů, a bude pro ně těžší a těžší všechny poslouchat.

V projektu Dítě v centru jsme se tak setkávali s tím, že dohody, které byly uzavřeny v rodičovských skupinách, nebo jednotlivé kroky, které rodiče uskutečnili, mohly občas způsobit špatnou reakci u nového partnera nebo jeho rodiny. Tyto reakce jsou logické, protože tito lidé se aktivně neúčastní rodičovské skupiny, a proto jednotlivým krokům nerozumí.

Proto jsme se rozhodli zorganizovat Síťovací setkání, jako předcházející schůzku osmi setkáním rodičovských i dětských skupin. Cílem síťovacího setkání je informovat důležité lidi, kteří jsou ovlivněni rozvodovou situací rodičů, o průběhu projektu. Součástí je i možnost zeptat se na otázky spojené s programem. Na konci setkání všechny zúčastněné oslovíme, aby dali projektu Dítě v centru šanci a podpořili rodiče v jeho průběhu.

Cena

Cena programu je stanovena na 250 Kč za jednoho rodiče na jedno setkání. Celková cena za program je tedy 2000 Kč na jednoho rodiče. Pro děti je program zdarma. Platbu je možné rozložit do dvou částí. Cena programu zahrnuje síťovací setkání, 8 setkání během programu a drobné občerstvení. Dalšími náklady jsou spotřební materiál a využití prostor, kde se odehrávají obě skupiny.

Dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese dvc@spondea.cz nebo na tel. 608 118 088.

Další běh programu bude probíhat na podzim 2019.

Více informací o projektu najdete na novém samostatném webu www.ditevcentruzajmu.cz.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial